שם המוצר דגם מחיר
458רבי עקיבא ספירת העומר ויחוד ה' (מעגל השנה) 458 ₪ 10.00
דיסק צפיה
השואה התנ"ך ואנחנו - סרט dvd לצפיה V01 ₪ 50.00
חריש עמוק - סודה של ארץ ישראל - סרט dvd לצפיה V02 ₪ 50.00
לחרות עולם - סרט dvd לצפיה (פסח) V03 ₪ 35.00
כולנו מסובין - הדגמת עריכת סדר ליל פסח - סרט dvd לצפיה V04 ₪ 35.00
מתוך ההפיכה - סרט dvd לצפיה V05 ₪ 50.00
מבוא ללימוד תנ"ך - סרט dvd לצפיה V06 ₪ 25.00
התפילה - עולם פנימי - סרט dvd לצפיה V07 ₪ 25.00
דו שיח דתי - חילוני - סרט dvd לצפיה V08 ₪ 25.00
לדעת או להאמין, תורה ומדע - סרט dvd לצפיה V09 ₪ 35.00
מבוא לאגדות חז"ל - סרט dvd לצפיה V10 ₪ 25.00
רוממות לעומת השפלה - סרט DVD לצפיה ₪ 25.00
אמת יחסית מול אמת מוחלטת ו-70 פנים לתורה - d.v.d. לצפיה V12 ₪ 25.00
דיסק שמע
1 מיהו יהודי (מחשבה ואקטואליה) 1 ₪ 10.00
2 משבר ההשתאות (מחשבה ואקטואליה) 2 ₪ 10.00
3 הסיסמא - הישרדות! (מחשבה ואקטואליה) 3 ₪ 10.00
4 חטא העגל ואנחנו (מחשבה ואקטואליה) 4 ₪ 10.00
5 ואהבת לרעך כמוך (מחשבה ואקטואליה) 5 ₪ 10.00
6 גיוס בני ישיבות (מחשבה ואקטואליה) 6 ₪ 10.00
7 יונה - נשמה וגילגוליה (מחשבה ואקטואליה) 7 ₪ 10.00
877 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 28 (דעת תבונות לרמח"ל) 877 ₪ 10.00
878 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 29 (דעת תבונות לרמח"ל) 878 ₪ 10.00
879 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 30 (דעת תבונות לרמח"ל) 879 ₪ 10.00
880 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 1 880 ₪ 10.00
881 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 2 881 ₪ 10.00
882 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 3 882 ₪ 10.00
883 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 4 883 ₪ 10.00
884 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 5 884 ₪ 10.00
885 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 6 885 ₪ 10.00
886 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 7 886 ₪ 10.00
887 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 8 887 ₪ 10.00
888 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 9 888 ₪ 10.00
889 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 10 889 ₪ 10.00
890 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 11 890 ₪ 10.00
891 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 12 891 ₪ 10.00
892 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 13 892 ₪ 10.00
893 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 14 893 ₪ 10.00
894 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 15 894 ₪ 10.00
895 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 16 895 ₪ 10.00
896 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 17 896 ₪ 10.00
897 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 18 897 ₪ 10.00
898 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 19 898 ₪ 10.00
899 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 20 899 ₪ 10.00
900 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 21 900 ₪ 10.00
901 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר א' שיעור 1 901 ₪ 10.00
902 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר א' שיעור 2 902 ₪ 10.00
903 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר א' שיעור 3 903 ₪ 10.00
904 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר א' שיעור 4 904 ₪ 10.00
905 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר א' שיעור 5 905 ₪ 10.00
906 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר א' שיעור 6 906 ₪ 10.00
907 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר א' שיעור 7 907 ₪ 10.00
908 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר א' שיעור 8 908 ₪ 10.00
909 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ב' שיעור 1 909 ₪ 10.00
910 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ב' שיעור 2 910 ₪ 10.00
911 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ב' שיעור 3 911 ₪ 10.00
912 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ב' שיעור 4 912 ₪ 10.00
913 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ג' שיעור 1 913 ₪ 10.00
914 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ג' שיעור 2 914 ₪ 10.00
915 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ג' שיעור 3 915 ₪ 10.00
916 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ג' שיעור 4 916 ₪ 10.00
917 ספר הכוזרי לריה"ל מאמר ג' שיעור 5 917 ₪ 10.00
951 באר הגולה למהר"ל שיעור 1 951 ₪ 10.00
952 באר הגולה למהר"ל שיעור 2 952 ₪ 10.00
953 באר הגולה למהר"ל שיעור 3 953 ₪ 10.00
954 באר הגולה למהר"ל שיעור 4 954 ₪ 10.00
955 באר הגולה למהר"ל שיעור 5 955 ₪ 10.00
956 באר הגולה למהר"ל שיעור 6 956 ₪ 10.00
957 באר הגולה למהר"ל שיעור 7 957 ₪ 10.00
958 באר הגולה למהר"ל שיעור 8 958 ₪ 10.00
959 באר הגולה למהר"ל שיעור 9 959 ₪ 10.00
960 באר הגולה למהר"ל שיעור 10 960 ₪ 10.00
961 באר הגולה למהר"ל שיעור 11 961 ₪ 10.00
962 באר הגולה למהר"ל שיעור 12 962 ₪ 10.00
963 באר הגולה למהר"ל שיעור 13 963 ₪ 10.00
964 באר הגולה למהר"ל שיעור 14 964 ₪ 10.00
965 באר הגולה למהר"ל שיעור 15 965 ₪ 10.00
966 באר הגולה למהר"ל שיעור 16 966 ₪ 10.00
967 באר הגולה למהר"ל שיעור 17 967 ₪ 10.00
968 באר הגולה למהר"ל שיעור 18 968 ₪ 10.00
969 באר הגולה למהר"ל שיעור 19 969 ₪ 10.00
970 באר הגולה למהר"ל שיעור 20 970 ₪ 10.00
971 באר הגולה למהר"ל שיעור 21 971 ₪ 10.00
972 באר הגולה למהר"ל שיעור 22 972 ₪ 10.00
973 באר הגולה למהר"ל שיעור 23 973 ₪ 10.00
974 באר הגולה למהר"ל שיעור 24 974 ₪ 10.00
975 באר הגולה למהר"ל שיעור 25 975 ₪ 10.00
1002 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 2 1002 ₪ 10.00
1003 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 3 1003 ₪ 10.00
1004 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 4 1004 ₪ 10.00
1005 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 5 1005 ₪ 10.00
1006 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 6 1006 ₪ 10.00
1007 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 7 1007 ₪ 10.00
1008 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 8 1008 ₪ 10.00
1009 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 9 1009 ₪ 10.00
1010 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 10 1010 ₪ 10.00
1011 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 11 1011 ₪ 10.00
1205 אלוקי, נשמה (תפילת המח והלב) 1205 ₪ 10.00
1206 בינת השכוי (תפילת המח והלב) 1206 ₪ 10.00
1207 שלא עשני גוי (תפילת המח והלב) 1207 ₪ 10.00
1208 ברכות השחר - חיים ואור (תפילת המח והלב) 1208 ₪ 10.00
1401 תומר דבורה לרמ"ק שיעור 2 1401 ₪ 10.00
1402 תומר דבורה לרמ"ק שיעור 3 1402 ₪ 10.00
1403 תומר דבורה לרמ"ק שיעור 4 1403 ₪ 10.00
1412 דרך ה' לרמח"ל שיעור 2 1412 ₪ 10.00
1413 דרך ה' לרמח"ל שיעור 3 1413 ₪ 10.00
1414 דרך ה' לרמח"ל שיעור 4 1414 ₪ 10.00
1415 דרך ה' לרמח"ל שיעור 5 1415 ₪ 10.00
1416 דרך ה' לרמח"ל שיעור 6 1416 ₪ 10.00
8 כלי המשכן - הארון, השולחן והמנורה (מחשבה ואקטואליה) 8 ₪ 10.00
9 השוֹאה א’ (מחשבה ואקטואליה) 9 ₪ 10.00
10 השוֹאה ב’ (מחשבה ואקטואליה) 10 ₪ 10.00
11 לקחים מן השוֹאה (מחשבה ואקטואליה) 11 ₪ 10.00
12 מנהיגות יהודית בשוֹאה (מחשבה ואקטואליה) 12 ₪ 10.00
13 דיון בנושאים: תורה, מדע ואקטואליה (מחשבה ואקטואליה) 13 ₪ 10.00
14 פסיכולוגיה ומצוות (מחשבה ואקטואליה) 14 ₪ 10.00
15 פרקים ב’פסיכולוגיה יהודית’ (מחשבה ואקטואליה) 15 ₪ 10.00
16 ירושלים - מתנה ושמירתה (מחשבה ואקטואליה) 16 ₪ 10.00
17 לפתרון הבעיה הפלשתינית (מחשבה ואקטואליה) 17 ₪ 10.00
18 נסי המלחמה במפרץ (מחשבה ואקטואליה) 18 ₪ 10.00
1417 דרך ה' לרמח"ל שיעור 7 1417 ₪ 10.00
1418 דרך ה' לרמח"ל שיעור 8 1418 ₪ 10.00
1419 דרך ה' לרמח"ל שיעור 9 1419 ₪ 10.00
1420 דרך ה' לרמח"ל שיעור 10 1420 ₪ 10.00
1421 דרך ה' לרמח"ל שיעור 11 1421 ₪ 10.00
1422 דרך ה' לרמח"ל שיעור 12 1422 ₪ 10.00
1423 דרך ה' לרמח"ל שיעור 13 1423 ₪ 10.00
1424 דרך ה' לרמח"ל שיעור 14 1424 ₪ 10.00
1425 דרך ה' לרמח"ל שיעור 15 1425 ₪ 10.00
1426 דרך ה' לרמח"ל שיעור 16 1426 ₪ 10.00
1427 דרך ה' לרמח"ל שיעור 17 1427 ₪ 10.00
1428 דרך ה' לרמח"ל שיעור 18 1428 ₪ 10.00
1429 דרך ה' לרמח"ל שיעור 19 1429 ₪ 10.00
1430 דרך ה' לרמח"ל שיעור 20 1430 ₪ 10.00
1431 דרך ה' לרמח"ל שיעור 21 1431 ₪ 10.00
1432 דרך ה' לרמח"ל שיעור 22 1432 ₪ 10.00
1433 דרך ה' לרמח"ל שיעור 23 1433 ₪ 10.00
1434 דרך ה' לרמח"ל שיעור 24 1434 ₪ 10.00
1601 עוצמת ההרס שבלשון הרע (מחשבה ואקטואליה) 1601 ₪ 10.00
1602 מלחמת גוג ומגוג שבימינו (מחשבה ואקטואליה) 1602 ₪ 10.00
1603 הבג”ץ והציבור הדתי (מחשבה ואקטואליה) 1603 ₪ 10.00
1604 התאומים ובנלאדן בראי הנבואה (מחשבה ואקטואליה) 1604 ₪ 10.00
1605 משיח וחיים (מחשבה ואקטואליה) 1605 ₪ 10.00
1606 גדלות, מנהיגות ורעות - הרב שך זצ”ל (מחשבה ואקטואליה) 1606 ₪ 10.00
1607 עצרת התעוררות לזכר הרב שך זצ”ל (מחשבה ואקטואליה) 1607 ₪ 10.00
1608 התפילה הערבה (מחשבה ואקטואליה) 1608 ₪ 10.00
1609 נס וטבע (מחשבה ואקטואליה) 1609 ₪ 10.00
1610 רפואה ומוסר (מחשבה ואקטואליה) 1610 ₪ 10.00
1611 שבת - התמזגות ההפכים (מחשבה ואקטואליה) 1611 ₪ 10.00
1612 מוסר התורה (מחשבה ואקטואליה) 1612 ₪ 10.00
19 קידוש החודש (מחשבה ואקטואליה) 19 ₪ 10.00
20 מחלוקת בין חכמים - הכיצד? (מחשבה ואקטואליה) 20 ₪ 10.00
21 התנ”ך והארכיאולוגיה (מחשבה ואקטואליה) 21 ₪ 10.00
22 התורה שבעל פה ודרכי לימודה (מחשבה ואקטואליה) 22 ₪ 10.00
23 מעמד הר סיני - לשעה ולדורות (מחשבה ואקטואליה) 23 ₪ 10.00
24 מעמד הר סיני - ברית יעוד (מחשבה ואקטואליה) 24 ₪ 10.00
25 רפואה ורופאים (מחשבה ואקטואליה) 25 ₪ 10.00
26 כיבוד אב ואם (מחשבה ואקטואליה) 26 ₪ 10.00
511 אדוני-צדק וקיצוץ בהונות (תנ"ך, שופטים) 511 ₪ 10.00
512 לוז ותחית המתים א’ (תנ"ך, שופטים) 512 ₪ 10.00
513 לוז ותחית המתים ב’ (תנ"ך, שופטים) 513 ₪ 10.00
514 ‘לא תחיה כל נשמה’ ! (תנ"ך, שופטים) 514 ₪ 10.00
515 עתניאל בן קנז וכושן רשעתיים (תנ"ך, שופטים) 515 ₪ 10.00
516 אהוד בן גרא ומידת הצדק (תנ"ך, שופטים) 516 ₪ 10.00
517 שירת דבורה (תנ"ך, שופטים) 517 ₪ 10.00
518 רבי עקיבא, יעל וסיסרא (תנ"ך, שופטים) 518 ₪ 10.00
519 גדעון - משיח בן יוסף (תנ"ך, שופטים) 519 ₪ 10.00
520 גדעון - ‘אהיה כטל לישראל’ (תנ"ך, שופטים) 520 ₪ 10.00
521 מלחמת גדעון במדין (תנ"ך, שופטים) 521 ₪ 10.00
522 אבימלך - מוסר אנושי וערכו (תנ"ך, שופטים) 522 ₪ 10.00
534 תפילת חנה (תנך, שמואל א') 534 ₪ 10.00
535 עלי ויעל (תנך, שמואל א') 535 ₪ 10.00
536 ארון בשדה פלישתים (תנך, שמואל א') 536 ₪ 10.00
537 מעילו של שמואל (תנך, שמואל א') 537 ₪ 10.00
538 מלכות ! (תנך, שמואל א') 538 ₪ 10.00
539 האתונות (תנך, שמואל א') 539 ₪ 10.00
540 גינוני מלכות שאול (תנך, שמואל א') 540 ₪ 10.00
541 ‘ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה’ (תנך, שמואל א') 541 ₪ 10.00
542-3 אופיו של שאול (הרצאה אחת) 542-3 ₪ 0.00
544 דוד ויהונתן (תנך, שמואל א') 544 ₪ 10.00
545 המלכת דוד (תנך, שמואל א') 545 ₪ 10.00
546 דוד וגולית (תנך, שמואל א') 546 ₪ 10.00
559 שבע בן בכרי (תנ"ך, שמואל ב') 559 ₪ 10.00
560 דוד מברר ייחוסים (תנ"ך, שמואל ב') 560 ₪ 10.00
561 נגף על ידי מנין (תנ"ך, שמואל ב') 561 ₪ 10.00
563 תעלומת אבישג השונמית ! (תנ"ך, מלכים א') 563 ₪ 10.00
564 צוָאת דוד המלך (תנ"ך, מלכים א') 564 ₪ 10.00
565 חוכמת שלמה (תנ"ך, מלכים א') 565 ₪ 10.00
566 כסא שלמה (תנ"ך, מלכים א') 566 ₪ 10.00
567 שלמה ומלכת שבא (תנ"ך, מלכים א') 567 ₪ 10.00
568 ‘ויהי לעת זקנת שלמה’ (תנ"ך, מלכים א') 568 ₪ 10.00
569 ירבעם בן נבט וחג הסוכות (תנ"ך, מלכים א') 569 ₪ 10.00
580 בסערה השמימה! א’ (תנ"ך, מלכים ב') 580 ₪ 10.00
581 בסערה השמימה! ב’ (תנ"ך, מלכים ב') 581 ₪ 10.00
582 אלישע, יריחו וברית מלח עולם (תנ"ך, מלכים ב') 582 ₪ 10.00
583 אלישע ונס פח השמן (תנ"ך, מלכים ב') 583 ₪ 10.00
584 אלישע מחיה מתים (תנ"ך, מלכים ב') 584 ₪ 10.00
585 אלישע מרפא מצורעים (תנ"ך, מלכים ב') 585 ₪ 10.00
586 אלישע ויהוא (תנ"ך, מלכים ב') 586 ₪ 10.00
587 חזקיהו - שר הביטחון (תנ"ך, מלכים ב') 587 ₪ 10.00
588 מנשה כתשקיף לתהליך גלות-גאולה (תנ"ך, מלכים ב') 588 ₪ 10.00
589 יאשיהו, יהואש ותחילת הסוף (תנ"ך, מלכים ב') 589 ₪ 10.00
602 המבט הגלובלי (תנ"ך, איוב) 602 ₪ 10.00
603 הידיעה המוחלטת (תנ"ך, איוב) 603 ₪ 10.00
604 הפילוסופיה של צופר (תנ"ך, איוב) 604 ₪ 10.00
605 תשובת תנ"ך, איוב לצופר (תנ"ך, איוב) 605 ₪ 10.00
606 הסיבוב השני - תנ"ך, איוב ואליפז (תנ"ך, איוב) 606 ₪ 10.00
607 הסיבוב השני - בלדד וצופר (תנ"ך, איוב) 607 ₪ 10.00
608 דורות עולם התוהו והשפעתם (תנ"ך, איוב) 608 ₪ 10.00
609 נאומו האחרון של תנ"ך, איוב (תנ"ך, איוב) 609 ₪ 10.00
610 סוף סוף תשובה - נאום אליהוא (תנ"ך, איוב) 610 ₪ 10.00
611 הטוב, הרע, והתיקון הכללי (תנ"ך, איוב) 611 ₪ 10.00
612 ההתגלות (תנ"ך, איוב) 612 ₪ 10.00
613 התוכנית האלוקית (תנ"ך, איוב) 613 ₪ 10.00
625 המשיח וגבורותיו (תנ"ך, ישעיהו) 625 ₪ 10.00
626 צמיחת אור הגאולה (תנ"ך, ישעיהו) 626 ₪ 10.00
627 ‘כל הנקרא בשמי’ (תנ"ך, ישעיהו) 627 ₪ 10.00
628 ‘אתם עדי’ (תנ"ך, ישעיהו) 628 ₪ 10.00
629 תכלית עם ישראל (תנ"ך, ישעיהו) 629 ₪ 10.00
630 הצהרת כורש (תנ"ך, ישעיהו) 630 ₪ 10.00
631 בל, נבו ואלילי בבל (תנ"ך, ישעיהו) 631 ₪ 10.00
633 ארבע המלכויות והסוסים (תנ"ך, זכריה) 633 ₪ 10.00
634 כל סוגי הקרניים (תנ"ך, זכריה) 634 ₪ 10.00
635 עקבות משיח ויהושוע-כהן-גדול (תנ"ך, זכריה) 635 ₪ 10.00
648 מעשה מרכבה ב’ (תנ"ך, יחזקאל) 648 ₪ 10.00
649 מעשה מרכבה ג’ (תנ"ך, יחזקאל) 649 ₪ 10.00
650 מעשה מרכבה ד’ (תנ"ך, יחזקאל) 650 ₪ 10.00
651 מעשה מרכבה ה’ (תנ"ך, יחזקאל) 651 ₪ 10.00
1700 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 22 1700 ₪ 10.00
523 נדרו של יפתח (תנ"ך, שופטים) 523 ₪ 10.00
524 שמשון הדני (תנ"ך, שופטים) 524 ₪ 10.00
525 גבורת שמשון (תנ"ך, שופטים) 525 ₪ 10.00
526 שמשון - משיח בכוח (תנ"ך, שופטים) 526 ₪ 10.00
527 מיכה - האיש וחטאו א’ (תנ"ך, שופטים) 527 ₪ 10.00
528 מיכה - האיש וחטאו ב’ (תנ"ך, שופטים) 528 ₪ 10.00
529 פילגש בגבעה - רעידת אדמה מוסרית (תנ"ך, שופטים) 529 ₪ 10.00
530 סיכום ספר שופטים (תנ"ך, שופטים) 530 ₪ 10.00
532 שורשיו ההיסטוריים-רוחניים של שמואל (תנך, שמואל א') 532 ₪ 10.00
533 משפחתו של שמואל (תנך, שמואל א') 533 ₪ 10.00
547 יסוריו של דוד (תנך, שמואל א') 547 ₪ 10.00
548 מאבק איתנים א’ - שאול מול דוד (תנך, שמואל א') 548 ₪ 10.00
549 מאבק איתנים ב’ - דוד וקידוש החודש (תנך, שמואל א') 549 ₪ 10.00
550 מאבק איתנים ג’ - נוב, עיר הכהנים (תנך, שמואל א') 550 ₪ 10.00
551 נבל הכרמלי (תנך, שמואל א') 551 ₪ 10.00
552 סופו של שאול (תנך, שמואל א') 552 ₪ 10.00
554 דוד ובת שבע ! (תנ"ך, שמואל ב') 554 ₪ 10.00
555 ‘אהבת’ אמנון ותמר (תנ"ך, שמואל ב') 555 ₪ 10.00
556 מרד אבשלום א’ (תנ"ך, שמואל ב') 556 ₪ 10.00
557 מרד אבשלום ב’ (תנ"ך, שמואל ב') 557 ₪ 10.00
558 שמעי בן גרא (תנ"ך, שמואל ב') 558 ₪ 10.00
570 ירבעם בן נבט ועידו הנביא (תנ"ך, מלכים א') 570 ₪ 10.00
571 אחיה השילוני, אביה ומשיח בן יוסף (תנ"ך, מלכים א') 571 ₪ 10.00
572 חיאל בית האלי ופסיחה על שני הסעיפים (תנ"ך, מלכים א') 572 ₪ 10.00
573 אליהו הנביא והעורבים (תנ"ך, מלכים א') 573 ₪ 10.00
574 מהותו ושורשיו של אליהו (תנ"ך, מלכים א') 574 ₪ 10.00
575 אליהו, יונה ועובדיה (תנ"ך, מלכים א') 575 ₪ 10.00
576 אליהו ותהליך השגת הנבואה (תנ"ך, מלכים א') 576 ₪ 10.00
577 נבות היזרעאלי (תנ"ך, מלכים א') 577 ₪ 10.00
578 נביא ושקר?! אחאב ומלחמתו האחרונה (תנ"ך, מלכים א') 578 ₪ 10.00
594 סיפורו של תנ"ך, איוב (תנ"ך, איוב) 594 ₪ 10.00
595 האיש הבודד ומידת הדין (תנ"ך, איוב) 595 ₪ 10.00
596 נאום תנ"ך, איוב - המזל והשפעותיו (תנ"ך, איוב) 596 ₪ 10.00
597 אליפז והאריות (תנ"ך, איוב) 597 ₪ 10.00
598 שיטתו של אליפז (תנ"ך, איוב) 598 ₪ 10.00
599 יסורי תנ"ך, איוב - מול הפרא והשור (תנ"ך, איוב) 599 ₪ 10.00
600 זעקת הנבגד (תנ"ך, איוב) 600 ₪ 10.00
601 השחוק האמיתי - בלדד (תנ"ך, איוב) 601 ₪ 10.00
614 לויתן, בהמות וסיום הספר (תנ"ך, איוב) 614 ₪ 10.00
616 המדבר, הערבה והתיקון הסופי (תנ"ך, ישעיהו) 616 ₪ 10.00
617 ‘ונגלה כבוד השם’ (תנ"ך, ישעיהו) 617 ₪ 10.00
618 הציץ, התכלת והתכלית (תנ"ך, ישעיהו) 618 ₪ 10.00
619 הדינים המומתקים שלעתיד לבוא (תנ"ך, ישעיהו) 619 ₪ 10.00
620 הבריאה צועדת לשלמותה (תנ"ך, ישעיהו) 620 ₪ 10.00
621 עבודה זרה וחגבים (תנ"ך, ישעיהו) 621 ₪ 10.00
622 ‘שאו מקום עיניכם’ (תנ"ך, ישעיהו) 622 ₪ 10.00
623 המשיח ואומות העולם (תנ"ך, ישעיהו) 623 ₪ 10.00
624 נבואה אמיתית מהי (תנ"ך, ישעיהו) 624 ₪ 10.00
636 המנורה והאבן (תנ"ך, זכריה) 636 ₪ 10.00
637 חומר השבועה (תנ"ך, זכריה) 637 ₪ 10.00
638 מרכבת הקדושה (תנ"ך, זכריה) 638 ₪ 10.00
639 האבכה בחודש החמישי? (תנ"ך, זכריה) 639 ₪ 10.00
640 דמשק, צור והפלשתינאים (תנ"ך, זכריה) 640 ₪ 10.00
641 עני ורוכב על חמור (תנ"ך, זכריה) 641 ₪ 10.00
642 ברית מילה וברית הקשת (תנ"ך, זכריה) 642 ₪ 10.00
643 בית שני ועקבות משיח (תנ"ך, זכריה) 643 ₪ 10.00
644 גוג ומגוג א’ (תנ"ך, זכריה) 644 ₪ 10.00
645 גוג ומגוג ב’ (תנ"ך, זכריה) 645 ₪ 10.00
646 גוג ומגוג ג’ - סיכום (תנ"ך, זכריה) 646 ₪ 10.00
294 שמחת האמונה של חודש אדר, (מעגל השנה, פורים) 294 ₪ 10.00
295 הכרת הטוב הצלת העולם בחג השבועות (מעגל השנה) 295 ₪ 10.00
296 שופר-קנה, קין והעקידה (מעגל השנה, ראש השנה) 296 ₪ 10.00
296 שופר-קנה, קין והעקידה (מעגל השנה, ראש השנה) 296 ₪ 10.00
296 שופר-קנה, קין והעקידה (מעגל השנה, ראש השנה) 296 ₪ 10.00
297 שעיר המשתלח, שופר-קנה, צפורי מצורע והבל (מעגל השנה, יום הכפורים 297 ₪ 10.00
298 איילות ושמחה (מעגל השנה, סוכות) 298 ₪ 10.00
1001 מסילת ישרים לרמח"ל שיעור 1 1001 ₪ 10.00
1400 תומר דבורה לרמ"ק שיעור 1 1400 ₪ 10.00
1411 דרך ה' לרמח"ל שיעור 1 1411 ₪ 10.00
1630 איש ואשה - עולם קטן, עיגולים ויושר (מחשבה ואקטואליה) 1630 ₪ 10.00
1137 יהושוע וכלב (שלח) (סוגיות במקרא) 1137 ₪ 10.00
27 חינוך ילדים (מחשבה ואקטואליה) 27 ₪ 10.00
28 עונש מות למחבלים (מחשבה ואקטואליה) 28 ₪ 10.00
29 בחירה חופשית (מחשבה ואקטואליה) 29 ₪ 10.00
30 ידיעה ובחירה (מחשבה ואקטואליה) 30 ₪ 10.00
31 מעמד האשה ביהדות א’ (מחשבה ואקטואליה) 31 ₪ 10.00
32 מעמד האשה ביהדות ב’ (מחשבה ואקטואליה) 32 ₪ 10.00
33 תכנון ואחידות באותיות התורה (מחשבה ואקטואליה) 33 ₪ 10.00
34 תורה ומדע (מחשבה ואקטואליה) 34 ₪ 10.00
35 הדרך אל האושר א’ (מחשבה ואקטואליה) 35 ₪ 10.00
36 הדרך אל האושר ב’ (מחשבה ואקטואליה) 36 ₪ 10.00
37 איזוהי גבורה יהודית? (מחשבה ואקטואליה) 37 ₪ 10.00
38 פרהפסיכולוגיה (מחשבה ואקטואליה) 38 ₪ 10.00
39 אורה של רחל (מחשבה ואקטואליה) 39 ₪ 10.00
40 מבוא להבנת טעמי המצוות (מחשבה ואקטואליה) 40 ₪ 10.00
41 נשמת יהודי ונשמת גוי (מחשבה ואקטואליה) 41 ₪ 10.00
42 סוגיות בחינוך - דרכי אבות (מחשבה ואקטואליה) 42 ₪ 10.00
43 חומר ורוח א’ (מחשבה ואקטואליה) 43 ₪ 10.00
44 חומר ורוח ב’ (מחשבה ואקטואליה) 44 ₪ 10.00
45 נבואות שהתגשמו א’ (מחשבה ואקטואליה) 45 ₪ 10.00
46 נבואות שהתגשמו ב’ (סדרה שלמה בהמשך) (מחשבה ואקטואליה) 46 ₪ 10.00
47 מהות הנבואה (מחשבה ואקטואליה) 47 ₪ 10.00
48 נשמות וגילגוליהן (מחשבה ואקטואליה) 48 ₪ 10.00
49 זכותנו על ארץ ישראל (מחשבה ואקטואליה) 49 ₪ 10.00
50 מצות ישוב ארץ ישראל בימינו (מחשבה ואקטואליה) 50 ₪ 10.00
51 כפיה דתית א’ (מחשבה ואקטואליה) 51 ₪ 10.00
52 כפיה דתית ב’ (מחשבה ואקטואליה) 52 ₪ 10.00
53 זהות יהודית מהי (מחשבה ואקטואליה) 53 ₪ 10.00
72 יישום כללי לוגיקה עתיקים בימינו (מחשבה ואקטואליה) 72 ₪ 10.00
73 חשמל = חש+מל (מחשבה ואקטואליה) 73 ₪ 10.00
74 מהלכים אל הגאולה א’ (מחשבה ואקטואליה) 74 ₪ 10.00
75 מהלכים אל הגאולה ב’ (מחשבה ואקטואליה) 75 ₪ 10.00
76 דת ומדינה (מחשבה ואקטואליה) 76 ₪ 10.00
77 אסטרולוגיה, מזל ובחירה (מחשבה ואקטואליה) 77 ₪ 10.00
78 תשובה - שיחת התעוררות (מחשבה ואקטואליה) 78 ₪ 10.00
79 ‘עם הארץ’ - מהותו ומקומו (מחשבה ואקטואליה) 79 ₪ 10.00
80 אמונת חכמים (מחשבה ואקטואליה) 80 ₪ 10.00
81 משה ופרעה (מחשבה ואקטואליה) 81 ₪ 10.00
82 פרה אדומה - מקורות הידיעה (מחשבה ואקטואליה) 82 ₪ 10.00
94 התפילה ב’ (מחשבה ואקטואליה) 94 ₪ 10.00
95 יום העצמאות (נאמר בפני ציבור חילוני) (מחשבה ואקטואליה) 95 ₪ 10.00
96 יום הזכרון לחללי צה”ל (מחשבה ואקטואליה) 96 ₪ 10.00
97 מוֹתר האדם מן הבהמה - הדיבור (מחשבה ואקטואליה) 97 ₪ 10.00
98 בושה, פנים ומעמד הר סיני (מחשבה ואקטואליה) 98 ₪ 10.00
99 אהבת ארץ ישראל (מחשבה ואקטואליה) 99 ₪ 10.00
100 האימון באמנות האמונה (מחשבה ואקטואליה) 100 ₪ 10.00
101 מעלה אמיתית - כיצד? (מחשבה ואקטואליה) 101 ₪ 10.00
102 חוקה, בחירות ישירות ומדינה חילונית (מחשבה ואקטואליה) 102 ₪ 10.00
103 הכר את בוראך והכר לו טובה (הרצאה כפולה) (מחשבה ואקטואליה) 103 ₪ 10.00
114 פשט-רמז-דרש-סוד ושבעים פנים לתורה (מחשבה ואקטואליה) 114 ₪ 10.00
115 ‘כפטיש יפוצץ סלע’ - אסמכתא ומנהגים (מחשבה ואקטואליה) 115 ₪ 10.00
116 חומריות, התגברות ו רבי עקיבא (מחשבה ואקטואליה) 116 ₪ 10.00
117 צניעות ופנימיות (מחשבה ואקטואליה) 117 ₪ 10.00
118 משה, שלמה ופרה אדומה (מחשבה ואקטואליה) 118 ₪ 10.00
119 מדוע לשמוע ‘דעת תורה’? (מחשבה ואקטואליה) 119 ₪ 10.00
120 רפורמים, חילוניות והתבוללות (מחשבה ואקטואליה) 120 ₪ 10.00
121 כיצד נכה את הגלות? (מחשבה ואקטואליה) 121 ₪ 10.00
122 תכלית הבריאה (מחשבה ואקטואליה) 122 ₪ 10.00
123 ‘ויפח באפיו נשמת חיים’ (מחשבה ואקטואליה) 123 ₪ 10.00
83 הגילויים המדעיים ויד המקרה (מחשבה ואקטואליה) 83 ₪ 10.00
84 אמונת היחוד (מחשבה ואקטואליה) 84 ₪ 10.00
85 זמן ונצח (מחשבה ואקטואליה) 85 ₪ 10.00
86 דמוקרטיה, דיקטטורה ושאר צורות שלטון (מחשבה ואקטואליה) 86 ₪ 10.00
87 ‘לך אל הנמלה עצל’ (מחשבה ואקטואליה) 87 ₪ 10.00
88 חיים טבעיים (מחשבה ואקטואליה) 88 ₪ 10.00
89 שבת - שלום - שלמות (מחשבה ואקטואליה) 89 ₪ 10.00
90 הכנה למלחמה (מחשבה ואקטואליה) 90 ₪ 10.00
91 עקבות משיח (מחשבה ואקטואליה) 91 ₪ 10.00
92 בטחון בה’ (מחשבה ואקטואליה) 92 ₪ 10.00
93 התפילה א’ (מחשבה ואקטואליה) 93 ₪ 10.00
54 צדיק ורע לו (מחשבה ואקטואליה) 54 ₪ 10.00
55 מי גדול ממי, ראשונים או אנו? (מחשבה ואקטואליה) 55 ₪ 10.00
56 מחסד לנבואה (מחשבה ואקטואליה) 56 ₪ 10.00
57 נצרות והתבוללות (מחשבה ואקטואליה) 57 ₪ 10.00
58 השתלת לב והתרת נדרים (מחשבה ואקטואליה) 58 ₪ 10.00
59 משמעות החיים והסבל (מחשבה ואקטואליה) 59 ₪ 10.00
60 הערובה האמתית לבטחון (מחשבה ואקטואליה) 60 ₪ 10.00
61 התמוטטות המוסר האנושי (מחשבה ואקטואליה) 61 ₪ 10.00
62 חטא המרגלים ואנחנו (מחשבה ואקטואליה) 62 ₪ 10.00
63 מה בין משה לבלעם (מחשבה ואקטואליה) 63 ₪ 10.00
64 דרשות חז”ל ואגדותיהם (מחשבה ואקטואליה) 64 ₪ 10.00
65 עמלק, איכָּה??? (מחשבה ואקטואליה) 65 ₪ 10.00
66 ועידת ‘שלום’?! (מחשבה ואקטואליה) 66 ₪ 10.00
67 העולם הבא והנשמות (מדוע לא מוזכר בתנ”ך) (מחשבה ואקטואליה) 67 ₪ 10.00
68 צבא וישיבה א’ (לבני תורה) (מחשבה ואקטואליה) 68 ₪ 10.00
69 צבא וישיבה ב’ (לבני תורה) (מחשבה ואקטואליה) 69 ₪ 10.00
70 גזענות, גזענות, גזענות (מחשבה ואקטואליה) 70 ₪ 10.00
71 פילוסופית האמת וטוּב הלב (מחשבה ואקטואליה) 71 ₪ 10.00
104 שבת - טוּב מעין העולם הבא (מחשבה ואקטואליה) 104 ₪ 10.00
105 תמצית מהות האדם (מחשבה ואקטואליה) 105 ₪ 10.00
106 נחפשה דרכינו ונחקורה (מחשבה ואקטואליה) 106 ₪ 10.00
107 מציאות רוחנית באדם ובעולם (מחשבה ואקטואליה) 107 ₪ 10.00
108 אנטישמיות - התופעה, סיבותיה והשלכותיה (מחשבה ואקטואליה) 108 ₪ 10.00
109 עבד עברי - חינוך לחירות (מחשבה ואקטואליה) 109 ₪ 10.00
110 מה מפיצה התקשורת, אמת או שקר? (מחשבה ואקטואליה) 110 ₪ 10.00
111 בריאת העולם ותאורית המפץ הגדול (מחשבה ואקטואליה) 111 ₪ 10.00
112 שמחה יהודית אמיתית, כיצד? (מחשבה ואקטואליה) 112 ₪ 10.00
113 קורח ועדתו כראי לכפירה בימינו (מחשבה ואקטואליה) 113 ₪ 10.00
124 האדם הראשון ואלפיים שנות תוהו (מחשבה ואקטואליה) 124 ₪ 10.00
125 האף וחותמו באדם ובעולם (מחשבה ואקטואליה) 125 ₪ 10.00
126 אחדות כוחות הנפש והשלכותיה (מחשבה ואקטואליה) 126 ₪ 10.00
127 סטירת המלאך על פה הנולד (מחשבה ואקטואליה) 127 ₪ 10.00
128 הנסיונות שבתקופת חבלי משיח (מחשבה ואקטואליה) 128 ₪ 10.00
129 האסון שבתרגום התורה (מחשבה ואקטואליה) 129 ₪ 10.00
130 קברים וחילולם (מחשבה ואקטואליה) 130 ₪ 10.00
131 בבל והתלמוד הבבלי (מחשבה ואקטואליה) 131 ₪ 10.00
132 שביל הזהב (מחשבה ואקטואליה) 132 ₪ 10.00
133 כשרות וצמחונות (מחשבה ואקטואליה) 133 ₪ 10.00
144 האפיפיור הביתה! (מחשבה ואקטואליה) 144 ₪ 10.00
145 בטחון והשתדלות - מן השער ה-נ’ (מחשבה ואקטואליה) 145 ₪ 10.00
146 אש של שבת (מחשבה ואקטואליה) 146 ₪ 10.00
147 הריגת ערבים - נזק או תועלת? (מחשבה ואקטואליה) 147 ₪ 10.00
148 חשבון נפש ליום העצמאות (מחשבה ואקטואליה) 148 ₪ 10.00
149 מדוע אמרו ‘נעשה ונשמע’? (מחשבה ואקטואליה) 149 ₪ 10.00
150 ‘במכוסה ממך אל תחקור’ - קורח (מחשבה ואקטואליה) 150 ₪ 10.00
151 צרוף וליבון לקראת הקץ (מחשבה ואקטואליה) 151 ₪ 10.00
152 שלום עם ישמעאל?! (מחשבה ואקטואליה) 152 ₪ 10.00
153 חופש הפרט - ערך עליון? (מחשבה ואקטואליה) 153 ₪ 10.00
164 ‘הסחיטה’ - החרדים ותקציביהם (מחשבה ואקטואליה) 164 ₪ 10.00
165 הרהורים ליום השואה (מחשבה ואקטואליה) 165 ₪ 10.00
166 עמלה של תורה ושכרו (מחשבה ואקטואליה) 166 ₪ 10.00
167 אחרי מיטתו של ר’ בן ציון אבא שאול זצ”ל (מחשבה ואקטואליה) 167 ₪ 10.00
168 תמימות ופנימיות - משמעות בשכמל”ו (מחשבה ואקטואליה) 168 ₪ 10.00
169 העברת התורה כהוכחה לאמיתותה (מחשבה ואקטואליה) 169 ₪ 10.00
170 הקדמת הרמב”ן לתורה (מחשבה ואקטואליה) 170 ₪ 10.00
171 ברית מילה - הברית הנצחית (מחשבה ואקטואליה) 171 ₪ 10.00
172 המתת ‘חסד’ (מחשבה ואקטואליה) 172 ₪ 10.00
173 היחס לגוי (מחשבה ואקטואליה) 173 ₪ 10.00
CD212 ראש השנה - גאון יעקב (מעגל השנה) CD212 ₪ 10.00
CD213 תקיעת שופר מעוררת רגש האחריות (מעגל השנה, ראש השנה) CD213 ₪ 10.00
CD215 הימים הנוראים - גדלות ופנימיות (מעגל השנה, ראש השנה) CD215 ₪ 10.00
CD22 רעידת האדמה ובג”ץ בענין החזיר (מחשבה ואקטואליה) CD22 ₪ 10.00
CD23 נבואות שהתגשמו א’ (מחשבה ואקטואליה) CD23 ₪ 10.00
CD24 נבואות שהתגשמו ב’ (מחשבה ואקטואליה) CD24 ₪ 10.00
CD25 שלא ברכו בתורה תחילה (מחשבה ואקטואליה) CD25 ₪ 10.00
CD26 שיקום רוחני אחרי השחרור מהמחנות (מחשבה ואקטואליה) CD26 ₪ 10.00
CD27 חשיבות קירוב הרחוקים (מחשבה ואקטואליה) CD27 ₪ 10.00
CD28 האשה והבית היהודי (מחשבה ואקטואליה) CD28 ₪ 10.00
CD29 מלחמת הנאצים ביהודים ודרכי הצלה (מחשבה ואקטואליה, שואה) CD29 ₪ 10.00
CD3 סדאם חוסין וחג החנוכה (מחשבה ואקטואליה) CD3 ₪ 10.00
CD30 אורה של רחל (מחשבה ואקטואליה) CD30 ₪ 10.00
CD31 יהדות ודמוקרטיה (מחשבה ואקטואליה) CD31 ₪ 10.00
CD32 לצאת מן השגרה (מחשבה ואקטואליה) CD32 ₪ 10.00
CD33 ענוה, קבלת אחריות וגדלות (מחשבה ואקטואליה) CD33 ₪ 10.00
CD34 קיצור הוכחת תורה משמים (מחשבה ואקטואליה) CD34 ₪ 10.00
CD35 ישיבות ליטא (מחשבה ואקטואליה) CD35 ₪ 10.00
CD36 גבורה יהודית אמתית (מחשבה ואקטואליה) CD36 ₪ 10.00
CD37 לימוד תורה - ההגנה על העם והארץ (מחשבה ואקטואליה) CD37 ₪ 10.00
CD38 ההצטרפות לקואליציה, ההתנתקות והצונמי (מחשבה ואקטואליה) CD38 ₪ 10.00
CD39 תנועת המוסר - רקע, מטרות ושיטות (מחשבה ואקטואליה) CD39 ₪ 10.00
CD4 קידוש השם בשואה (מחשבה ואקטואליה) CD4 ₪ 10.00
CD40 לשמוח בשמחת הזולת (מחשבה ואקטואליה) CD40 ₪ 10.00
CD41 הפן החיובי באנטישמיות (מחשבה ואקטואליה) CD41 ₪ 10.00
CD42 אמהות יהודיות בשואה (מחשבה ואקטואליה) CD42 ₪ 10.00
CD43 הגאון ר’ אהרון קוטלר - מקים עולה של תורה באמריקה (מחשבה ואקטואליה) CD43 ₪ 10.00
CD44 כפיה דתית (מחשבה ואקטואליה) CD44 ₪ 10.00
CD45 הלכה ושואה - יחסי גומלין (מחשבה ואקטואליה) CD45 ₪ 10.00
CD46 התפילה - הכרות עם עולמך הפנימי (מחשבה ואקטואליה) CD46 ₪ 10.00
CD47 ההתנתקות - ניתוח והערכה (מחשבה ואקטואליה) CD47 ₪ 10.00
CD48 הידע המדעי של חז”ל (מחשבה ואקטואליה) CD48 ₪ 10.00
CD49 ההיסטוריה היהודית - סקירה (מחשבה ואקטואליה) CD49 ₪ 10.00
CD5 מבוא לטעמי המצוות (מחשבה ואקטואליה) CD5 ₪ 10.00
CD50 אמיתות התורה - ההוכחה ההיסטורית (מחשבה ואקטואליה) CD50 ₪ 10.00
CD51 מוסר עבודה יהודי (מחשבה ואקטואליה) CD51 ₪ 10.00
CD52 השואה והתנ”ך א’ (מחשבה ואקטואליה) CD52 ₪ 10.00
CD53 השואה והתנ”ך ב’ (מחשבה ואקטואליה) CD53 ₪ 10.00
CD6 ה’גזרות’ הכלכליות (מחשבה ואקטואליה) CD6 ₪ 10.00
134 גדולי התורה, השוֹאה וארץ ישראל (מחשבה ואקטואליה) 134 ₪ 10.00
135 חומר וצורה - מצרים וישראל (מחשבה ואקטואליה) 135 ₪ 10.00
136 האור הגנוז - שורש המן והזמן (מחשבה ואקטואליה) 136 ₪ 10.00
137 מות, תחיה ומה אחר כך? (מחשבה ואקטואליה) 137 ₪ 10.00
138 חיים לאחר המות - ממצאים חדשים (מחשבה ואקטואליה) 138 ₪ 10.00
139 השלום, הנסיגה והמסורת (מחשבה ואקטואליה) 139 ₪ 10.00
140 אלפיים שנות תוהו - מהותן (מחשבה ואקטואליה) 140 ₪ 10.00
141 ‘מעשה אבות סימן לבנים’ (מחשבה ואקטואליה) 141 ₪ 10.00
142 גימטריות וחשבונות (מחשבה ואקטואליה) 142 ₪ 10.00
143 בגלות ישמעאל (מחשבה ואקטואליה) 143 ₪ 10.00
154 דמותו של גדול בתורה (אחרי מיטתו של ר’ אוירבך זצ”ל) (מחשבה ואקטואליה) 154 ₪ 10.00
155 ההלכה ומיעוט הירח (מחשבה ואקטואליה) 155 ₪ 10.00
156 שלום עם עמלק?! (מחשבה ואקטואליה) 156 ₪ 10.00
157 מדינת ישראל, לאן? (מחשבה ואקטואליה) 157 ₪ 10.00
158 הכפיה שבאהבה - מעמד הר סיני (מחשבה ואקטואליה) 158 ₪ 10.00
159 ממצאים ארכיאולוגיים חדשים (מחשבה ואקטואליה) 159 ₪ 10.00
160 חשיפת שקרי המיסיון הנוצרי (מחשבה ואקטואליה) 160 ₪ 10.00
161 ‘נושא בעול עם חברו’ (מחשבה ואקטואליה) 161 ₪ 10.00
162 נפלאות בראשי תבות (מחשבה ואקטואליה) 162 ₪ 10.00
163 השפעת הסביבה (מחשבה ואקטואליה) 163 ₪ 10.00
174 הבג”ץ, תורת ישראל ומדינת ישראל (מחשבה ואקטואליה) 174 ₪ 10.00
175 משכן, עולם ואדם (מחשבה ואקטואליה) 175 ₪ 10.00
176 ‘ויקו למשפט’ - משפט דרעי (מחשבה ואקטואליה) 176 ₪ 10.00
177 השבת וקדושת הזמן (מחשבה ואקטואליה) 177 ₪ 10.00
178 הסיבות לרעידות האדמה (מחשבה ואקטואליה) 178 ₪ 10.00
179 משפטי התורה והמשפט החילוני (מחשבה ואקטואליה) 179 ₪ 10.00
180 שומן האוזים של העולם הבא (מחשבה ואקטואליה) 180 ₪ 10.00
201 שופר ואם סיסרא (מעגל השנה, ראש השנה) 201 ₪ 10.00
202 פורים בסימן אחדות (מעגל השנה) 202 ₪ 10.00
203 עשרת המכות כחינוך לאמונה (מעגל השנה, פסח) 203 ₪ 10.00
204 פורים - ראיה בחושך (מעגל השנה) 204 ₪ 10.00
216 בשורת השופר (מעגל השנה, ראש השנה) 216 ₪ 10.00
217 סיפור יציאת מצרים (מעגל השנה, פסח) 217 ₪ 10.00
218 ספירת העומר - ההתפתחות מבהמה לאדם (מעגל השנה) 218 ₪ 10.00
219 מסלולי תשובה (מעגל השנה, אלול) 219 ₪ 10.00
220 מגילת רות - מבוא (מעגל השנה, שבועות, תנ"ך) 220 ₪ 10.00
221 מגילת רות - מגילת חסד (מעגל השנה, שבועות, תנ"ך) 221 ₪ 10.00
222 מגילת רות - אִמה של מלכות (מעגל השנה, שבועות, תנ"ך) 222 ₪ 10.00
223 ראש השנה - סימנים, לראש ולא לזנב (מעגל השנה) 223 ₪ 10.00
224 מתן תורה - יחודיות לכל יהודי (מעגל השנה, שבועות) 224 ₪ 10.00
225 מבוא לחגים - ארבעת המינים (מעגל השנה, סוכות) 225 ₪ 10.00
226 פסח - ‘אף אתה הקהה את שניו’ (מעגל השנה) 226 ₪ 10.00
237 סוכות - סוכת עורו של לויתן?! (מעגל השנה) 237 ₪ 10.00
238 תשובה - התחדשות וגדלות (מעגל השנה, אלול) 238 ₪ 10.00
239 ליצנות של המן ועמלק (מעגל השנה, פורים) 239 ₪ 10.00
240 ‘בלבבי משכן אבנה’ - מצה וקרבן פסח (מעגל השנה, פסח) 240 ₪ 10.00
241 מהותו של חודש אלול (מעגל השנה) 241 ₪ 10.00
242 ליצנות, תוכחה ותשובה (מעגל השנה, אלול) 242 ₪ 10.00
243 עוצמת השעיר המשתלח (מעגל השנה, יום הכיפורים) 243 ₪ 10.00
244 המעכבים את התשובה (מעגל השנה, אלול) 244 ₪ 10.00
245 סוכות שלום ושלמות (מעגל השנה) 245 ₪ 10.00
246 שופר = שלמות (מעגל השנה, ראש השנה) 246 ₪ 10.00
247 יום כיפור - אור העולם הבא (מעגל השנה) 247 ₪ 10.00
259 מהותו של חודש אייר (מעגל השנה) 259 ₪ 10.00
260 במדבר דבר ה’ (מעגל השנה, שבועות) 260 ₪ 10.00
261 עמידה ביחד לפני ה’ (מעגל השנה, שבועות) 261 ₪ 10.00
262 פורים - גילוי האור שלעתיד לבוא (מעגל השנה) 262 ₪ 10.00
263 ראש השנה נוכח אסון מגדלי התאומים (מעגל השנה) 263 ₪ 10.00
264 הפנימיות שביין בפורים ובפסח (מעגל השנה) 264 ₪ 10.00
265 הקול והאור שבראש השנה (מעגל השנה) 265 ₪ 10.00
266 זכרון תרועה (מעגל השנה, ראש השנה) 266 ₪ 10.00
267 עבודת כהן גדול ביום הכיפורים (מעגל השנה) 267 ₪ 10.00
268 ונהפוך הוא (מעגל השנה, פורים) 268 ₪ 10.00
269 פסח - חג החינוך (מעגל השנה) 269 ₪ 10.00
280 ט”ו בשבט וחטא אדם הראשון (מעגל השנה) 280 ₪ 10.00
281 ל”ג בעומר ותחית המתים (מעגל השנה) 281 ₪ 10.00
282 מתן תורה - עליונים ותחתונים מתאחדים (מעגל השנה, שבועות) 282 ₪ 10.00
283 הטיפוס אל פסגת הר סיני (מעגל השנה, שבועות) 283 ₪ 10.00
284 בית המקדש - שור, חמור וכלב בקדושה (מעגל השנה, תשעה באב) 284 ₪ 10.00
285 שלא ברכו בתורה תחילה (מעגל השנה, תשעה באב) 285 ₪ 10.00
286 תרומתן היחודית של הנשים לגאולה (מעגל השנה, תשעה באב) 286 ₪ 10.00
287 העיסוק בזוטות נוכח האתגרים האמתיים (מעגל השנה, תשעה באב) 287 ₪ 10.00
288 ונתנה תוקף - ביאור מעמיק (מעגל השנה, ראש השנה) 288 ₪ 10.00
289 שופר, מיעוט הירח ואתרוג בדבש (מעגל השנה, ראש השנה) 289 ₪ 10.00
307 סקירת תהליך ההשמדה לשלביו (חורבן יהדות אירופה) 307 ₪ 10.00
308 גטו ורשה - סקירה כללית ותמונות (חורבן יהדות אירופה) 308 ₪ 10.00
309 גטו ורשה - מסירות נפש למצוות בגיהנום (חורבן יהדות אירופה) 309 ₪ 10.00
310 ועידת ונזה, אקציות, טרבלינקה (חורבן יהדות אירופה) 310 ₪ 10.00
311 מבצע ריינהרד - טרבלינקה, בלזץ, סוביבור (חורבן יהדות אירופה) 311 ₪ 10.00
312 הרבי מפיאסצנה - ‘אש קודש’ (חורבן יהדות אירופה) 312 ₪ 10.00
313 אושביץ א’ (חורבן יהדות אירופה) 313 ₪ 10.00
314 אושביץ ב’ (חורבן יהדות אירופה) 314 ₪ 10.00
315 פסיכולוגית האסיר באושביץ (חורבן יהדות אירופה) 315 ₪ 10.00
316 יודנראטים, גטו לודז וחלמנו (חורבן יהדות אירופה) 316 ₪ 10.00
205 ל”ג בעומר - רבי שמעון בר יוחאי (מעגל השנה) 205 ₪ 10.00
206 חנוכה - אז והיום (מעגל השנה) 206 ₪ 10.00
207 חנוכה - נס וטבע (מעגל השנה) 207 ₪ 10.00
208 חושך ואור - הלל והודיה (מעגל השנה, חנוכה) 208 ₪ 10.00
209 יונה, אליהו ויום הכיפורים (מעגל השנה) 209 ₪ 10.00
210 שנה טובה ומתוקה - תפוח בדבש (מעגל השנה, ראש השנה) 210 ₪ 10.00
211 חג הסוכות וימות המשיח (מעגל השנה) 211 ₪ 10.00
212 היום, החודש והשנה השביעית (מעגל השנה, ראש השנה) 212 ₪ 10.00
213 ה’חור’ שבבן החורין (מעגל השנה, פסח) 213 ₪ 10.00
214 חורבן, גלות וגאולה (מעגל השנה, תשעה באב) 214 ₪ 10.00
215 תשעה באב - שלמה ומקדשו (מעגל השנה) 215 ₪ 10.00
227 פורים - מדוע נקרא על שם הגורל? (מעגל השנה) 227 ₪ 10.00
228 ספירת העומר - ‘לקדשנו ולטהרנו’ (מעגל השנה) 228 ₪ 10.00
229 דוד המלך וחג השבועות (מעגל השנה) 229 ₪ 10.00
230 שופר, תשובה וחזרה למקור (מעגל השנה, ראש השנה) 230 ₪ 10.00
231 יום הכיפורים - יום שכולו פנימיות (מעגל השנה) 231 ₪ 10.00
232 שורשי ההתיונות (מעגל השנה, חנוכה) 232 ₪ 10.00
233 פורים - ‘תמחה את זכר עמלק’ (מעגל השנה) 233 ₪ 10.00
234 אמונה - חרות אמיתית (מעגל השנה, פסח) 234 ₪ 10.00
235 כיצד עורכים סדר פסח - הדגמה א’ (מעגל השנה) 235 ₪ 10.00
236 כיצד עורכים סדר פסח - הדגמה ב’ (מעגל השנה) 236 ₪ 10.00
248 פסח - חומרות, מנהגים וזריזות (מעגל השנה) 248 ₪ 10.00
249 פסח וסולמו של ר' פנחס בן יאיר (מעגל השנה) 249 ₪ 10.00
250 יראת הרוממות של ראש השנה (מעגל השנה) 250 ₪ 10.00
251 ‘בחסד ואמת יכופר עוון’ - יום כיפור (מעגל השנה) 251 ₪ 10.00
252 אש ומים בפסח (מעגל השנה) 252 ₪ 10.00
253 ‘היום הרת עולם’ - יום האמהות (מעגל השנה, ראש השנה) 253 ₪ 10.00
254 מהותו של חודש חשון (מעגל השנה) 254 ₪ 10.00
255 מהותו של חודש כסלו (מעגל השנה) 255 ₪ 10.00
256 מהותו של חודש טבת (מעגל השנה) 256 ₪ 10.00
257 מהותו של חודש שבט (מעגל השנה) 257 ₪ 10.00
258 מהותו של חודש ניסן (מעגל השנה) 258 ₪ 10.00
270 שופר של אלול (מעגל השנה) 270 ₪ 10.00
271 עשרת הרוגי מלכות (מעגל השנה, יום הכיפורים) 271 ₪ 10.00
272 יום כיפור וראש השנה כימים של קבלת אחריות (מעגל השנה) 272 ₪ 10.00
273 דבש וחלב - הפיכת הרע לטוב (מעגל השנה, ראש השנה) 273 ₪ 10.00
274 חנוכה וגלות ישמעאל (מעגל השנה) 274 ₪ 10.00
275 אסתר, שרה, והסיבה להתעורר - פורים (מעגל השנה) 275 ₪ 10.00
276 חרות הלב - שמע ישראל והשופר - פסח (מעגל השנה) 276 ₪ 10.00
277 מתן תורה ועקדת יצחק - תפארת וכבוד נצחיים (מעגל השנה, שבועות) 277 ₪ 10.00
278 שורשי החורבנות על פי קינות תשעה באב (מעגל השנה) 278 ₪ 10.00
279 ראש השנה - חג החרות (מעגל השנה) 279 ₪ 10.00
290 יום כיפור, כסף, ישמעאל, כסוי הירח, תפוח, אתרוג (מעגל השנה) 290 ₪ 10.00
291 יום כיפור, כסף, שופר, שמע ישראל (מעגל השנה) 291 ₪ 10.00
292 זהב, כסף ונחושת - ראש השנה, יום כיפור, סוכות (מעגל השנה) 292 ₪ 10.00
293 חנוכה - חלב ושמן (מעגל השנה) 293 ₪ 10.00
301 פתיחה - ‘המלחמה המיותרת’ (חורבן יהדות אירופה) 301 ₪ 10.00
302 סקירת המלחמה, א’ (חורבן יהדות אירופה) 302 ₪ 10.00
303 סקירת המלחמה, ב’ (היהדות לפני החורבן) (חורבן יהדות אירופה) 303 ₪ 10.00
304 דור תהפוכות (חורבן יהדות אירופה) 304 ₪ 10.00
305 שורשי האנטישמיות (חורבן יהדות אירופה) 305 ₪ 10.00
306 התנועה הנאצית והשתלטותה על העם הגרמני (חורבן יהדות אירופה) 306 ₪ 10.00
317 גטו טרייזינשטט (חורבן יהדות אירופה) 317 ₪ 10.00
318 חג החרות במחנות (חורבן יהדות אירופה) 318 ₪ 10.00
319 המרידות השונות (חורבן יהדות אירופה) 319 ₪ 10.00
320 נסיונות הצלה והכשלתם (חורבן יהדות אירופה) 320 ₪ 10.00
321 משפט קסטנר א’ (חורבן יהדות אירופה) 321 ₪ 10.00
322 משפט קסטנר ב’ (חורבן יהדות אירופה) 322 ₪ 10.00
323 שואת יהודי הונגריה (חורבן יהדות אירופה) 323 ₪ 10.00
324 שואת יהודי רוסיה (חורבן יהדות אירופה) 324 ₪ 10.00
325 מאוטהאוזן (חורבן יהדות אירופה) 325 ₪ 10.00
326 ברגן-בלזן (חורבן יהדות אירופה) 326 ₪ 10.00
327 שואת יהודי הולנד והצלת יהודי דנמרק (חורבן יהדות אירופה) 327 ₪ 10.00
338 שאלות הלכתיות במחנות (חורבן יהדות אירופה) 338 ₪ 10.00
339 פורים בגטאות ובמחנות (חורבן יהדות אירופה) 339 ₪ 10.00
340 יום השואה והגבורה (חורבן יהדות אירופה) 340 ₪ 10.00
341 הנהגות שונות של גדולי ישראל (חורבן יהדות אירופה) 341 ₪ 10.00
342 משמעות הארועים (משפט איכמן) (חורבן יהדות אירופה) 342 ₪ 10.00
343 סליחה ושילומים (חורבן יהדות אירופה) 343 ₪ 10.00
344 שאלות הלכתיות בעקבות השואה (חורבן יהדות אירופה) 344 ₪ 10.00
345 חשיבות זכירת החורבן (חורבן יהדות אירופה) 345 ₪ 10.00
346 דרכי נקמה (חורבן יהדות אירופה) 346 ₪ 10.00
400 הצלת נפשות ו’יהרג ואל יעבור’ (הגיונות תלמודיים) 400 ₪ 10.00
502 חצית הירדן (תנ"ך, יהושע) 502 ₪ 10.00
503 יריחו - הנשק הסודי (תנ"ך, יהושע) 503 ₪ 10.00
504 אסטרטגיה אלוקית בעקבות כשלון עכן (תנ"ך, יהושע) 504 ₪ 10.00
505 הגבעונים - גיס חמישי (תנ"ך, יהושע) 505 ₪ 10.00
506 השמש והזמן נעצרים - נס וטבע (תנ"ך, יהושע) 506 ₪ 10.00
507 ארץ עם צופן גנטי (תנ"ך, יהושע) 507 ₪ 10.00
508 נחלת שמעון (תנ"ך, יהושע) 508 ₪ 10.00
509 אישיותו של יהושע (תנ"ך, יהושע) 509 ₪ 10.00
328 בלגיה - חורבן, מרידה ודרכי הצלה (חורבן יהדות אירופה) 328 ₪ 10.00
329 גרמניה הנאצית והאנך המוסרי (חורבן יהדות אירופה) 329 ₪ 10.00
330 שורשי הרשע א’ (חורבן יהדות אירופה) 330 ₪ 10.00
331 שורשי הרשע ב’ (חורבן יהדות אירופה) 331 ₪ 10.00
332 משמעות החיים במחנות הריכוז - פרנקל (חורבן יהדות אירופה) 332 ₪ 10.00
333 השיחרור ! (חורבן יהדות אירופה) 333 ₪ 10.00
334 אחרי השיחרור (חורבן יהדות אירופה) 334 ₪ 10.00
335 יוסל רקובר (חורבן יהדות אירופה) 335 ₪ 10.00
336 הרופאים במחנות (חורבן יהדות אירופה) 336 ₪ 10.00
337 הסתר פנים (חורבן יהדות אירופה) 337 ₪ 10.00
401 מסע אל קצה המזרח - קו התאריך (הגיונות תלמודיים) 401 ₪ 10.00
402 מלחמת מצוה, מהי? (הגיונות תלמודיים) 402 ₪ 10.00
403 מחשבה ועוצמתה - עדים זוממים (הגיונות תלמודיים) 403 ₪ 10.00
404 מקור סמכותם של חכמים (הגיונות תלמודיים) 404 ₪ 10.00
405 ‘לא תוסיף’ ו’לא תסור’ (הגיונות תלמודיים) 405 ₪ 10.00
406 קידוש שם שמים (הגיונות תלמודיים) 406 ₪ 10.00
407 תלמיד חכם על חשבון הציבור, האמנם? (הגיונות תלמודיים) 407 ₪ 10.00
408 נסיונות רפואיים על בני אדם (הגיונות תלמודיים) 408 ₪ 10.00
500 מבוא ללימוד התנ”ך (תנ"ך, יהושע) 500 ₪ 10.00
501 המרגלים ששלח יהושע (תנ"ך, יהושע) 501 ₪ 10.00
661 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 1 (תנ"ך, משלי) 661 ₪ 10.00
672 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 12 (תנ"ך, משלי) 672 ₪ 10.00
673 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 13 (תנ"ך, משלי) 673 ₪ 10.00
674 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 14 (תנ"ך, משלי) 674 ₪ 10.00
675 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 15 (תנ"ך, משלי) 675 ₪ 10.00
676 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 16 (תנ"ך, משלי) 676 ₪ 10.00
677 שיעורי ספר משלי שיעור מס.17 (תנ"ך, משלי) 677 ₪ 10.00
678 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 18 (תנ"ך, משלי) 678 ₪ 10.00
679 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 19 (תנ"ך, משלי) 679 ₪ 10.00
820 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ב' שיעור 1 820 ₪ 10.00
821 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ב' שיעור 2 821 ₪ 10.00
832 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ד' שיעור 2 832 ₪ 10.00
833 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ד' שיעור 3 833 ₪ 10.00
834 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ד' שיעור 4 834 ₪ 10.00
850 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 1 (דעת תבונות לרמח"ל) 850 ₪ 10.00
851 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 2 (דעת תבונות לרמח"ל) 851 ₪ 10.00
852 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 3 (דעת תבונות לרמח"ל) 852 ₪ 10.00
853 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 4 (דעת תבונות לרמח"ל) 853 ₪ 10.00
854 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 5 (דעת תבונות לרמח"ל) 854 ₪ 10.00
855 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 6 (דעת תבונות לרמח"ל) 855 ₪ 10.00
856 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 7 (דעת תבונות לרמח"ל) 856 ₪ 10.00
867 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 18 (דעת תבונות לרמח"ל) 867 ₪ 10.00
868 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 19 (דעת תבונות לרמח"ל) 868 ₪ 10.00
869 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 20 (דעת תבונות לרמח"ל) 869 ₪ 10.00
870 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 21 (דעת תבונות לרמח"ל) 870 ₪ 10.00
871 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 22 (דעת תבונות לרמח"ל) 871 ₪ 10.00
872 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 23 (דעת תבונות לרמח"ל) 872 ₪ 10.00
873 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 24 (דעת תבונות לרמח"ל) 873 ₪ 10.00
874 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 25 (דעת תבונות לרמח"ל) 874 ₪ 10.00
875 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 26 (דעת תבונות לרמח"ל) 875 ₪ 10.00
876 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 27 (דעת תבונות לרמח"ל) 876 ₪ 10.00
1613 הקואליציה, ההתנתקות והצונמי (מחשבה ואקטואליה) 1613 ₪ 10.00
1614 אגרת הרמב”ן (מחשבה ואקטואליה) 1614 ₪ 10.00
1615 פרקי שירה (מחשבה ואקטואליה) 1615 ₪ 10.00
1616 שמע ישראל - אחדות העיגול והיושר (מחשבה ואקטואליה) 1616 ₪ 10.00
1617 הנהרגים על יהדותם - אסון מומבאי (מחשבה ואקטואליה) 1617 ₪ 10.00
1618 מוסר אנושי - הצו הקטגורי של קאנט (מחשבה ואקטואליה) 1618 ₪ 10.00
1619 הנבואה והדרך אליה (מחשבה ואקטואליה) 1619 ₪ 10.00
1620 מהות נבואת משה (מחשבה ואקטואליה) 1620 ₪ 10.00
1621 רפואה ואמונה - אמונה בה’ והזדקקות לרופאים (מחשבה ואקטואליה) 1621 ₪ 10.00
1622 דרכי הסברה - עשה ולא תעשה בהסברה נבונה (מחשבה ואקטואליה) 1622 ₪ 10.00
1704 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 25 1704 ₪ 10.00
1705 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 26 1705 ₪ 10.00
1706 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 27 1706 ₪ 10.00
1707 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 28 1707 ₪ 10.00
1708 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 29 1708 ₪ 10.00
1709 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 30 1709 ₪ 10.00
1710 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 31 1710 ₪ 10.00
1711 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 32 1711 ₪ 10.00
1712 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 33 1712 ₪ 10.00
662 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 2 (תנ"ך, משלי) 662 ₪ 10.00
663 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 3 (תנ"ך, משלי) 663 ₪ 10.00
664 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 4 (תנ"ך, משלי) 664 ₪ 10.00
665 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 5 (תנ"ך, משלי) 665 ₪ 10.00
666 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 6 (תנ"ך, משלי) 666 ₪ 10.00
667 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 7 (תנ"ך, משלי) 667 ₪ 10.00
668 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 8 (תנ"ך, משלי) 668 ₪ 10.00
669 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 9 (תנ"ך, משלי) 669 ₪ 10.00
670 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 10 (תנ"ך, משלי) 670 ₪ 10.00
671 שיעורי ספר משלי שיעור מס. 11 (תנ"ך, משלי) 671 ₪ 10.00
822 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ב' שיעור 3 822 ₪ 10.00
823 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ב' שיעור 4 823 ₪ 10.00
824 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ב' שיעור 5 824 ₪ 10.00
825 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ב' שיעור 6 825 ₪ 10.00
826 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ג' שיעור 1 826 ₪ 10.00
827 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ג' שיעור 2 827 ₪ 10.00
828 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ג' שיעור 3 828 ₪ 10.00
829 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ג' שיעור 4 829 ₪ 10.00
831 נפש החיים לגר"ח מוואלוז'ין שער ד' שיעור 1 831 ₪ 10.00
857 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 8 (דעת תבונות לרמח"ל) 857 ₪ 10.00
858 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 9 (דעת תבונות לרמח"ל) 858 ₪ 10.00
859 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 10 (דעת תבונות לרמח"ל) 859 ₪ 10.00
860 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 11 (דעת תבונות לרמח"ל) 860 ₪ 10.00
861 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 12 (דעת תבונות לרמח"ל) 861 ₪ 10.00
862 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 13 (דעת תבונות לרמח"ל) 862 ₪ 10.00
863 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 14 (דעת תבונות לרמח"ל) 863 ₪ 10.00
864 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 15 (דעת תבונות לרמח"ל) 864 ₪ 10.00
865 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 16 (דעת תבונות לרמח"ל) 865 ₪ 10.00
866 דעת תבונות לרמח"ל שיעור 17 (דעת תבונות לרמח"ל) 866 ₪ 10.00
1623 תפקידי האשה - פנימיות מול חיצוניות (מחשבה ואקטואליה) 1623 ₪ 10.00
1624 בין אדם למקום ובין אדם לחברו - הפריה הדדית (מחשבה ואקטואליה) 1624 ₪ 10.00
1625 גלות ישמעאל בפרספקטיבה היסטורית רוחנית (מחשבה ואקטואליה) 1625 ₪ 10.00
1626 שמיטה - הפנימיות שמאחורי הציווי (מחשבה ואקטואליה) 1626 ₪ 10.00
1627 רחל ומשיח בן יוסף (מחשבה ואקטואליה) 1627 ₪ 10.00
1628 החושך שבתרגום התורה ליונית (מחשבה ואקטואליה) 1628 ₪ 10.00
1629 המות כאמצעי להבנת החיים (מחשבה ואקטואליה) 1629 ₪ 10.00
1701 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 22 1701 ₪ 10.00
1702 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 23 1702 ₪ 10.00
1703 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 24 1703 ₪ 10.00
1713 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 34 1713 ₪ 10.00
1714 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 35 1714 ₪ 10.00
1715 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 36 1715 ₪ 10.00
1716 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 37 1716 ₪ 10.00
1717 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 38 1717 ₪ 10.00
1718 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 39 1718 ₪ 10.00
1719 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 40 1719 ₪ 10.00
1720 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 41 1720 ₪ 10.00
1721 צדקת הצדיק לר' צדוק הכהן שיעור 42 1721 ₪ 10.00
181-184 תורה ומדע - 4 הרצאות (מחשבה ואקטואליה) 181-184 ₪ 40.00
CD14 פתיחות = לפתח חטאת רובץ (מחשבה ואקטואליה) CD14 ₪ 10.00
CD15 היופי שהיה ואיננו - יהדות סלובקיה (מחשבה ואקטואליה) CD15 ₪ 10.00
CD16 דומם, צומח, חי, אדם ו יהודי (מחשבה ואקטואליה) CD16 ₪ 10.00
CD17 מה זו אמונה? (מחשבה ואקטואליה) CD17 ₪ 10.00
CD18 חינוך לקידוש השם (מחשבה ואקטואליה) CD18 ₪ 10.00
CD19 נישואים אזרחיים וסכנותיהם (מחשבה ואקטואליה) CD19 ₪ 10.00
CD2 לקדש שם שמים על ידי שמירת הערכים (מחשבה ואקטואליה) CD2 ₪ 10.00
CD20 כבוד אב ואם (מחשבה ואקטואליה) CD20 ₪ 10.00
CD201 פורים - ראיה בחושך (מעגל השנה) C ₪ 10.00
CD202 פסח - זריזות וחרות (מעגל השנה) CD202 ₪ 10.00
CD7 לשון הרע ורעידת אדמה (מחשבה ואקטואליה) CD7 ₪ 10.00
CD8 מציאות האלוקים (מחשבה ואקטואליה) CD8 ₪ 10.00
CD9 יהדות, אבולוציה וגיל העולם (מחשבה ואקטואליה) CD9 ₪ 10.00
THE STATUS OF THE WOMAN - English - E01 E01 ₪ 10.00
THE FOOTSTWPS OF MASHIAH - English - E10 E10 ₪ 10.00
THE DIVINE INSPIRATION OF SINAI - English - E11 E11 ₪ 10.00
THE FASCINATING 4 MINIM & SUCA CODES - English - E12 E12 ₪ 10.00
SEEKING HASHEM WHEN HE IS AVAILABLE - English - E13 E13 ₪ 10.00
THE FIFTH GALUTH - English - E14 E14 ₪ 10.00
FAITH IS A LIGHT THAT SHINES AT NIGHT - English - E15 E15 ₪ 10.00
KRISTAL NIGHT - English - E16 E16 ₪ 10.00
SHOLOM BAIT - English - E05 E05 ₪ 10.00
R' SHIMON BAR YOHAI - English - E06 E06 ₪ 10.00
NOT TO BE INFLUENCED - English - E07 E07 ₪ 10.00
KIDUSH HASHEM - English - E08 E08 ₪ 10.00
FROM HURBAN YERUSHALIM TO THE HOLOCAUST - English E09 E09 ₪ 10.00
1201 מודה אני (תפילת המח והלב) 1201 ₪ 10.00
The crisis in Egypt & Parshat Truma - English - E28 E28 ₪ 10.00
194-200 וידעת... והשבות אל לבבך 7 הרצאות על אמיתות התורה (מחשבה ואקטואליה) 194-200 ₪ 70.00
301-311 י"ג עיקרי האמונה - 11הרצאות (מחשבה ואקטואליה) 301-311 ₪ 110.00
542-3 אופיו של שאול (הרצאה אחת) (תנך, שמואל א') 542-3 ₪ 10.00
801-806 לשון הקודש - 6 הרצאות (מחשבה ואקטואליה) 801-806 ₪ 60.00
810-817 נבואות שהתגשמו - 8 הרצאות (מחשבה ואקטואליה) 810-817 ₪ 80.00
CD1 מעמד הר סיני - עובדה היסטורית, הוכחות חד משמעיות (מחשבה ואקטואליה) CD1 ₪ 10.00
CD10 חינוך - דוגמא אישית וענישה בימינו (מחשבה ואקטואליה) CD10 ₪ 10.00
CD11 האינטרנט וגזל חרות המחשבה (מחשבה ואקטואליה) CD11 ₪ 10.00
CD12 סודות לשון הקודש (מחשבה ואקטואליה) CD12 ₪ 10.00
CD13 עקירת ישובים, ‘זכות השיבה’ ועצמאות, ע”פ הרב הוטנר (מחשבה ואקטואליה) CD13 ₪ 10.00
CD203 פסח = פה סח, חרות ובחירה (מעגל השנה) CD203 ₪ 10.00
CD204 משמעות חורבן בית המקדש (מעגל השנה, תשעה באב) C204 ₪ 10.00
CD205 שופר של אלול (מעגל השנה, אלול) CD205 ₪ 10.00
CD206 פנימיות של השופר (מעגל השנה, ראש השנה) CD206 ₪ 10.00
CD207 ריכוז הזכרון כהכנה ליום הכיפורים (מעגל השנה) CD207 ₪ 10.00
CD208 הושענה רבא - סיכום ימי הדין והשמחה (מעגל השנה, סוכות) CD208 ₪ 10.00
CD209 עצרת ערב יום כיפור התשס”ה (קרית שמואל) (מעגל השנה) CD209 ₪ 10.00
CD21 ההכרה במציאות הבורא - כורח הגיוני ומוסרי (מחשבה ואקטואליה) CD21 ₪ 10.00
CD210 ישראל מול יון - איחוד מול פיזור (מעגל השנה, חנוכה) CD210 ₪ 10.00
CD211 והגדת לבנך - הקשר בין אב לבנו (מעגל השנה, פסח) CD211 ₪ 10.00
JUDAISM VS. ISLAM - English - E17 E17 ₪ 10.00
THE JEWISH PEOPLE - THE CHOSEN PEOPLE - English - E18 E18 ₪ 10.00
EDUCATION AND HAVING FAITH - English - E19 E19 ₪ 10.00
THE POWER OF THE SPEECH - English - E02 E02 ₪ 10.00
BEIN ADAM LAHAVEIRO UBEIN ADAM LAMAKOM - English - E20 E20 ₪ 10.00
THE RIGHTEOUS OF ZEFAT - English - E21 E21 ₪ 10.00
THE WRITTEN AND THE ORAL TORAH - English - E22 E22 ₪ 10.00
HANUKA - DEW AND OIL - English - E23 E23 ₪ 10.00
THE TENTH OF TEVET - English - E24 E24 ₪ 10.00
SHOFAR AND EMUNA - English - E25 E25 ₪ 10.00
THE YSHMAELITE TERROR - English - E03 E03 ₪ 10.00
TFILA & KIVREI ZADIKIM - English - E04 E04 ₪ 10.00
1202 על נטילת ידים (תפילת המח והלב) 1202 ₪ 10.00
1203 אשר יצר את האדם (תפילת המח והלב) 1203 ₪ 10.00
1204 ברכת התורה (תפילת המח והלב) 1204 ₪ 10.00
1209 רוקע הארץ - מחלוקת ושלמות (תפילת המח והלב) 1209 ₪ 10.00
1210 סיום ברכות השחר (תפילת המח והלב) 1210 ₪ 10.00
1211 קרבנות (תפילת המח והלב) 1211 ₪ 10.00
1212 ברוך שאמר (תפילת המח והלב) 1212 ₪ 10.00
1213 קדיש - יהא שמיה רבה (תפילת המח והלב) 1213 ₪ 10.00
1451 ספר העיקרים שיעור 1 מבוא 1451 ₪ 10.00
1632 הפגנות הסטודנטים נגד האברכים (מחשבה ואקטואליה) 1632 ₪ 10.00
1631 עצרת שמירת הלשון בניני האומה תש"ע (מחשבה ואקטואליה) 1631 ₪ 10.00
The energy of Shabat - English - E26 E26 ₪ 10.00
The way how to appriciate Erez Israel - English - E27 E27 ₪ 10.00
1633 אתיקה רפואית יהודית (מחשבה ואקטואליה) 1633 ₪ 10.00
1148 גלות ישמעאל ההפיכה במצרים ומשבר המנהיגות בישראל (תרומה - תצוה) (סוגיות במקרא) 1148 ₪ 10.00
The garments of the Cohen Gadol - E29 - English E29 ₪ 10.00
1452 ספר העיקרים שיעור 2 פרק א' 1452 ₪ 10.00
1453 ספר העיקרים שיעור 3 תחילת פרק ב' 1453 ₪ 10.00
The Zionist movement - part 1 an historical background - E30 - English E30 ₪ 10.00
The remembrance of the Holocaust - E32 - English E32 ₪ 10.00
1454 ספר העיקרים שיעור 4 המשך פרק ב 1454 ₪ 10.00
299 פורים - מדוע שחט רבה את רבי זירא (מעגל השנה) 299 ₪ 10.00
1455 ספר העיקרים שיעור 5 סוף פרק ב' 1455 ₪ 10.00
1456 ספר העיקרים שיעור 6 פרק ג' 1456 ₪ 10.00
Purim - Raba Slaughtered R Zeira - E32 E32 ₪ 10.00
The Zionist movement - part 2 - E31 - English E31 ₪ 10.00
347 מדוע הושמדו דוקא בתי כנסת(חורבן יהדות אירופה) 347 ₪ 10.00
Freedom, Cheruth & The Fifties gate - Pesah - E33 - English E33 ₪ 10.00
451פסח - תיקון חטא אדם הראשון השלטת העליונים על הכל (מעגל השנה) ₪ 10.00
452חג השבועות - חג הסמכתו של משה (מעגל השנה) 452 ₪ 10.00
1457ספר העיקרים שיעור 7 מאמר א' פרק ד' 1457 ₪ 10.00
1458ספר העיקרים שיעור 8 מאמר א תחילת פרק ה' 1458 ₪ 10.00
1459 ספר העיקרים שיעור 9 מאמר א' פרקים ה-ו 1459 ₪ 10.00
1460 ספר העיקרים שיעור 10 מאמר א' פרקים ז-ח 1460 ₪ 10.00
1461 ספר העיקרים שיעור 11 מאמר א' המשך פרק ח' 1461 ₪ 10.00
453ראש השנה יום הדין - יום קבלת תפקיד (מעגל השנה) ₪ 10.00
454 עצרת קרית שמואל ערב יום הכפורים (מעגל השנה) ₪ 10.00
Sucot - E34 - English ₪ 10.00
455סוכות וימי הדין בסוד הדין היחיד והכלל (מעגל השנה) 455 ₪ 10.00
456חנוכה חג נבואת החכמים (מעגל השנה) 456 ₪ 10.00
1462ספר העיקרים שיעור 12 מאמר א' פרק 6 1462 ₪ 10.00
1463ספר העיקרים שיעור 13 מאמר א' פרק י' 1463 ₪ 10.00
1464 ספר העיקרים שיעור 14 מאמר א' פרק י"א 1464 ₪ 10.00
457פסח לעומת פורים כתר ,לעומת דעת - ייחוד השם ואחדות ישראל (מעגל השנה) 457 ₪ 10.00
ספרים
למה הם שונים? B03 ₪ 50.00
ספר הכוזרי עם באור "מדרכי הלב היהודי" (כרך א') B06 ₪ 50.00
ספר הכוזרי עם באור"מדרכי הלב היהודי" (חלק ב') B07 ₪ 40.00
מסע אל פסגת הר סיני B02 ₪ 50.00
מסע אל עמקי ההויה B01 ₪ 35.00
ספר "באר הגולה" למהר"ל עם באור "בארה של מרים" B04 ₪ 60.00
והשבות אל לבבך - ספר השאלות והתשובות B05 ₪ 50.00
גלות ישמעאל - שרשי המאבק ודרכי תגובה B08 ₪ 40.00
ספר הכוזרי החדש לד"ר יצחק ברויאר B09 ₪ 50.00
ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו עם באורו של הרב מרדכי דוד נויגרשל B10 ₪ 65.00
בינת הלב - מאמרי חנוכה. הרב מרדכי דוד נויגרשל B11 ₪ 25.00
מחשבות והשקפות מבראשית ₪ 60.00